Preifatrwydd ac Ymwadiad

Preifatrwydd ac Ymwadiad

Datganiad o Breifatrwydd

Os ydych yn ddefnyddiwr â mynediad cyhoeddus a dienw cyffredinol, nid yw gwefan Beicio Bae Abertawe yn storio nac yn cadw gwybodaeth bersonol ond yn nodi cyfeiriad IP y defnyddiwr, sy'n cael ei gydnabod yn awtomatig gan weinyddwr y wefan. Bydd y system yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost a'r wybodaeth arall a roddwyd i ni gennych chi: caiff hon ei thrin yn briodol ac yn gyfrinachol. Efallai y caiff ei defnyddio ar gyfer adolygiad mewnol ac i'ch hysbysu am y newidiadau diweddaraf i'r wefan. Mae'r datganiad o breifatrwydd hwn yn berthnasol i wefan Beicio Bae Abertawe yn www.cycleswanseabay.org.uk  yn unig. Nid yw'r datganiad hwn yn berthnasol i ddolenni yn y wefan hon na gwefannau eraill.

Ymwelwyr â'n gwefannau

Pan fydd rhywun yn mynd i www.cycleswanseabay.org.uk, cedwir cofnod yn awtomatig y gellir ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth a manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i gasglu gwybodaeth am bethau megis nifer y bobl sy'n mynd i wahanol rannau o'r wefan.  Rydym yn casglu'r wybodaeth hon mewn modd nad yw'n datgelu pwy yw'r unigolyn. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ymdrech i wybod pwy yw'r unigolion sy'n mynd i'n gwefannau. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gesglir o'r wefan hon ag unrhyw wybodaeth bersonol a ddaw o unrhyw ffynhonnell.  Os ydym yn dymuno casglu gwybodaeth bersonol am yr unigolyn trwy ein gwefan, byddwn yn dweud hyn wrthych ymlaen llaw.  Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny'n amlwg a byddwn yn esbonio sut rydym yn bwriadu ei defnyddio.

Lle mae gennym swyddogaethau ymgorfforedig gan sefydliadau eraill ar ein gwefan, er enghraifft SOCITM, Google neu Facebook, sylwer y caiff gwybodaeth o ran eich ymweliadau ei phrosesi a’i storio ar eu gweinyddwyr hwy ac nid ein gweinyddwr ni. Er enghraifft, os byddwch yn defnyddio'r botwm 'hoffi' ar Facebook, neu'n defnyddio'r cyfleuster "Sylwadau" Facebook, cedwir cofnod o hyn gan Facebook ac nid gan CNPT.

Defnyddio Cwcis

Beth yw cwci?

Mae cwcis yn ffeiliau testun sy'n cynnwys symiau bach o wybodaeth sy'n cael eu lawrlwytho i'ch dyfais pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Yna caiff y cwcis eu hanfon yn ôl i'r wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol, neu i wefan arall sy'n cydnabod y cwci hwnnw. Mae cwcis yn ddefnyddiol gan eu bod yn caniatáu i wefan i adnabod ddyfais defnyddiwr.

Gallwch ddod o hyd i rhagor o wybodaeth am gwcis yn:

Mae cwcis yn gwneud llawer o swyddi gwahanol, fel gadael i chi lywio rhwng y tudalennau yn effeithlon, gan gofio eich dewisiadau, ac yn gyffredinol yn gwella profiad y defnyddiwr. Gallant hefyd helpu i sicrhau bod hysbysebion a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau.

Gallwch ddileu a blocio pob cwci o'r wefan hon, ond ni fydd rhannau o'r wefan yn gweithio.

Mae'r mwyafrif o borwyr y we yn rhoi rhywfaint o rheolaeth i mwyafrif o'r cwcis  drwy'r gosodiadau'r porwr.

Cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan

Name Category Domain Source Details More info
CookieControl Cwcis Angenrheidiol .www.cycleswanseabay.org.uk Civic This cookie is set in order to remember the user's preferences in regards to cookies. www.civicuk.com/cookie-control/v8/documentation
ASP.NET_SessionId Cwcis Angenrheidiol .www.cycleswanseabay.org.uk NPT Set automatically by the software that drives our website, this cookie is essential to the correct working of our website as you browse from page to page, and will expire when your visit is over. social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/19364.asp-net-web-applications-how-to-avoid-session-hijacking.aspx
__RequestVerificationToken Cwcis Angenrheidiol .www.cycleswanseabay.org.uk NPT Set automatically by the software that drives our website, this cookie is essential to the correct working of our website as you browse from page to page, and will expire when your visit is over.  
yourAuthCookie Cwcis Angenrheidiol .www.cycleswanseabay.org.uk NPT Set when you log in to password protected areas of the site.  
ORA_WWV_APP_XXX Cwcis Angenrheidiol appsportal2.npt.gov.uk NPT Security cookie for applications where XXX is a numeric reference for NPT to distinguish services.  
nptLang Dewisiadau .www.cycleswanseabay.org.uk NPT NPT uses this to store your language setting.  
nptSitesQSLang Dewisiadau .www.cycleswanseabay.org.uk NPT Used to store the user's language choice  
__cfduid Dadansoddiad .crazyegg.com Cloudflare Used to identify individual clients (anonymously) behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. Helps Cloudflare detect malicious visitors to our Customers’ websites and minimizes blocking legitimate users. It may be placed on the devices of our customers' End Users to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It is necessary for supporting Cloudflare's security features. support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies
_ceir Dadansoddiad .www.cycleswanseabay.org.uk Crazy Egg Track whether a visitor has visited the site before www.crazyegg.com/cookies
_cer.s Dadansoddiad .www.cycleswanseabay.org.uk Crazy Egg Visitor activity recording session unique ID, tracking host and start time www.crazyegg.com/cookies
_cer.v Dadansoddiad .www.cycleswanseabay.org.uk Crazy Egg Visitor activity recording unique ID, visit time and visit count www.crazyegg.com/cookies
fr Cyfryngau Cymdeithasol .facebook.com Facebook User and browser ID; timestamp; miscellaneous other data. Facebook's primary advertising cookie, used to deliver, measure and improve the relevancy of ads. www.facebook.com/policy/cookies
1P_JAR Dadansoddiad .google.com Google These cookies are used to gather website statistics and track conversion rates.  
ANID Dadansoddiad, Cyfryngau Cymdeithasol .google.com Google The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on. policies.google.com/technologies/types?hl=en-GB
CONSENT Dadansoddiad, Cyfryngau Cymdeithasol .google.com Google Stores the user’s cookie consent state for the current domain.  
NID Dadansoddiad, Cyfryngau Cymdeithasol .google.com Google The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on. policies.google.com/technologies/types?hl=en-GB
_ga Dadansoddiad .cycleswanseabay.org.uk, .objective.co.uk Google Analytics Used to distinguish users. developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gali Dadansoddiad .cycleswanseabay.org.uk, .objective.co.uk Google Analytics Used by Google Analytics to determine which links on a page that are being clicked. developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gat Dadansoddiad .cycleswanseabay.org.uk, .objective.co.uk Google Analytics Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_. developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gid Dadansoddiad .cycleswanseabay.org.uk, .objective.co.uk Google Analytics Used to distinguish users. developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_hjid Dadansoddiad .npt.gov.uk HotJar This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
_hjIncludedInSample Dadansoddiad .npt.gov.uk, .appsportal2.npt.gov.uk HotJar web analytics functionality and services from Hot Jar help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
JSESSIONID Cwcis Angenrheidiol .nr-data.net, ip.e-paycapita.com NPT a cookie generated by Servlet containers like Tomcat or Jetty and used for session management in J2EE web application for HTTP protocol. javarevisited.blogspot.com/2012/08/what-is-jsessionid-in-j2ee-web.html
ORA_WWV_APP_323 Cwcis Angenrheidiol appsportal2.npt.gov.uk NPT Oracle Application Express session cookie values  
SF_USERS Cwcis Angenrheidiol appsportal2.npt.gov.uk NPT Oracle Application Express session cookie values  
lang Cyfryngau Cymdeithasol cdn.syndication.twimg.com Twitter Helps us to determine the language settings of the user’s browser, to better serve relevant information in the right language.  
player Cyfryngau Cymdeithasol .vimeo.com Vimeo We use Vimeo to embed videos onto our website. These cookies are used by Vimeo to collect analytics tracking information. vimeo.com/cookie_policy
vuid Cyfryngau Cymdeithasol .vimeo.com Vimeo Vimeo Analytics unique id. We use Vimeo to embed videos onto our website. These cookies are used by Vimeo to collect analytics tracking information. vimeo.com/cookie_policy
GPS Cyfryngau Cymdeithasol .youtube.com Youtube / Google Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. policies.google.com/privacy
IDE Cyfryngau Cymdeithasol .doubleclick.com Youtube / Google One of the main advertising cookies on non-Google sites is named ‘IDE‘ and is stored in browsers under the domain doubleclick.net. policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
PREF Cyfryngau Cymdeithasol .youtube.com Youtube / Google Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en-GB
developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en-GB
VISITOR_INFO1_LIVE Cyfryngau Cymdeithasol .youtube.com Youtube / Google Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en-GB
YSC Cyfryngau Cymdeithasol .youtube.com Youtube / Google Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en-GB

Rydym yn defnyddio Google Analytics a Crazy Egg i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio'r safle hwn. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion ei ddefnyddwyr ac i ddeall sut y gallem ei wneud yn well. Mae Google Analytics yn cadw gwybodaeth am ba dudalennau rhydych chi'n ymweld â nhw, pa mor hir rhydych chi ar y safle, sut y gwnaethoch chi gyrraedd yma a beth rhydych chi'n ei glicio arno. Ni ellir defnyddio'r wybodaeth hon i'ch adnabod chi ac nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio ein data dadansoddol. Mae Crazy Egg yn cadw gwybodaeth am ble rhydych chi'n clicio o fewn tudalen. Unwaith eto, ni ellir defnyddio'r wybodaeth i'ch adnabod ac nid ydym yn ei rhannu ag unrhyw un arall.

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ymwadiad

Darperir gwefan Beicio Bae Abertawe a deunyddiau sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  (neu gynnyrch a gwasanaethau trydydd parti) fel y mae, heb unrhyw gynrychioliad neu ardystiad a heb warant o unrhyw fath, boed hynny’n fynegiannol neu'n ymhlyg, gan gynnwys - ond nid yn gyfyngedig i - warantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addas i’r diben, didrosedd, cydweddoldeb, diogeledd a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau ar y wefan hon heb amhariaeth a heb gamgymeriadau, y bydd y diffygion yn cael eu datrys, neu y bydd y wefan hon neu'r gweinyddwr sy'n ei chyflwyno heb firysau neu'n cynrychioli swyddogaeth, cywirdeb na dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Nid mewn unrhyw achos y byddwn yn atebol am unrhyw golled na difrod, gan gynnwys, heb unrhyw gyfyngiadau, golled anuniongyrchol neu ganlyniadol sy'n deillio o ddefnyddio neu golli data neu elw oherwydd defnyddio gwefan Beicio Bae Abertawe.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot